KODIS

Tarif ODIS od 1. 1. 2021

Od pátku 1. ledna 2021 dojde v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS k několika tarifním změnám. Většina z nich je motivována zejména snahou o snížení rozsahu hotovostních plateb jak u přepážek, tak ve vozidlech, což je důležité v současné coronavirové době.

Ceny dlouhodobých časových jízdenek se nově nemění nebo mění pouze nepatrně pouze pro ty, kteří k jejich nákupu využijí e-shop ODIS. Při nákupu jízdenek u přepážek nebo ve vozidlech budou ceny regionálních zón vyšší o 5 %, v případě Ostravy pak o 50,– Kč.

Ze stejného důvodu dojde ke zvýšení ceny jednotlivého jízdného zakoupeného u řidiče. Navýšení se dotkne ceny papírových jízdenek v regionální autobusové dopravě, a to  o 2,– Kč.

Na lince 885 z Karlovy Studánky na Ovčárnu se zavádí zvláštní tarif. Cena jízdenky bude jednotná bez ohledu na projetou vzdálenost, a to 40,– Kč. Snížením manipulace s drobnými mincemi se zvýší bezpečnost a rychlost odbavení u řidiče. Jízdné na této lince bude možné samozřejmě uhradit i z ODISky nebo platební kartou.

V tarifní oblasti Ostrava XXL dojde ke zvýšení cen u obou druhů jízdenek, jízdenky za 16,– Kč budou nově stát 18,– Kč, jízdenky za 24,– Kč budou nově stát 25,– Kč. Zároveň dochází k přečíslování tarifní zóny 77 (Ostrava) na 1 a tarifní zóny 78 (Ostrava XXL) na 2. Všechny zakoupené kupóny se starým číslováním zón zůstávají v platnosti.

Dále upozorňujeme, že od 1. 1. 2021 dochází ke zrušení tarifních zón 247, 248 a 249 nalézajících se na území Zlínského kraje z důvodů změn dopravní obslužnosti v této oblasti.

Ke změnám dochází také na území Olomouckého kraje,  kde je tarifní zóna 238 rozdělena na zóny dvě (236 a 238), které však nově budou platné mimo linku 621 také na linkách 929 a 930 což umožní jednodušší dojíždění cestujícím za prací do Hranic v Olomouckém kraji na jednu dlouhodobou jízdenku v celé délce trasy. Cestující s dlouhodobou časovou jízdenkou s tarifní zónou 238 zakoupenou nejpozději 31. 12. 2020 mohou na tuto dlouhodobou časovou jízdenku na lince 621 cestovat po celou dobu její platnosti v rámci původní územní platnosti této zóny.

Ceníky jízdného platné od 1. 1. 2021 jsou k dispozici na webových stránkách.