KODIS

Změna na linkách ODIS od 1. 1. 2021 a od 2. 1. 2021

Od pátku 1. 1. 2021 dochází ke změnám jízdních řádů linek v oblasti Havířovska a Frýdecko-Místecka. Od soboty 2. 1. 2021 dochází ke změnám jízdních řádů linek MHD Ostrava.
Změny navazují na již realizované úpravy jízdních řádů realizované k 13. 12. 2020.

Rozcestník:

Linky Havířov – Ostrava

Na linkách Havířov – Ostrava nedochází k zásadním změnám tras, pouze k dílčím úpravám počtu a časových poloh spojů. Konkrétně tedy:

 • Na lince 440 Havířov, Šumbark – Ostrava, Hranečník je mírně rozšířen provoz na základě požadavků cestujících.
 • Na zastávkové lince 441 Havířov – Ostrava, Hranečník jsou nově vybrané spoje vedeny z Ostravy přes Šenov do Havířova k Magistrátu, a dále pokračují jako linka 583 směrem k nemocnici, do Stonavy a Karviné.
  Dále jsou na této lince vybrané noční spoje prodlouženy z ÚANu dále k nádraží Ostrava – Svinov jako náhrada zrušených nočních vlaků.
 • O víkendech je navíc možné pro dopravu mezi Havířovem a Ostravou využít každé dvě hodiny přestup mezi linkami 28 a 369. Nově jsou na zastávce Šenov, křiž. mezi těmito linkami vytvořeny návaznosti s časem na přestup 5 až 10 minut.
 • Na zrychlené lince 442 Havířov – Ostrava, Hranečník je mírně rozšířen provoz na základě požadavků cestujících. Linka je nově v provozu i v dopoledních hodinách pracovních dnů.
 • Na lince 443 Havířov – Ostrava, ÚAN je zaveden víkendový provoz v hodinových intervalech, přičemž většina víkendových spojů pokračuje z Ostravy a Havířova dále bez přestupu jako jedna z linek 365, 366, 367 nebo 465. Tím je o víkendech zajištěno přímé spojení Žermanic, Lučiny, Soběšovic, H. Bludovic, H. a D. Domaslavic a dalších obcí s Ostravou.
 • Na lince 444 Havířov – Ostrava, Kunčice – Ostrava, Hrabová jsou doplněny víkendové spoje do průmyslové zóny Hrabová.
 • Linka 445 Havířov – Ostrava, Poruba je prodloužena až na zastávku Ostrava, Poruba, Opavská zejména pro zajištění lepšího spojení do porubských škol.
 • Nová linka 448 Havířov – Vratimov – Ostrava-Jih obsahuje spoje vyčleněné ze současné linky 445 vedené přes Vratimov.

 

Linky Havířov – Frýdek-Místek a oblast Žermanické přehrady

Na linkách v oblasti Žermanické přehrady dochází k zásadnějším koncepčním změnám organizace dopravy z důvodu požadavků cestujících na lepší spojení nejen do Frýdku-Místku, ale především také do Havířova. Stávající polookružní linky 365 a 366 jsou upraveny do trasy Frýdek-Místek – Dobrá – Lučina/Soběšovice – Havířov a jsou mezi nimi zavedeny protisměrné návaznosti na zastávce Žermanice, rozc. Tím je zachována stávající možnost cestování mezi obcemi na obou březích přehrady a zároveň je zajištěno přímé spojení obou břehů přehrady s Havířovem i Frýdkem-Místkem. Vybrané školní spoje jsou i nadále vedeny bez přestupu z Lučiny do Soběšovic a naopak.

 • Cestujícím ze Soběšovic a z Dolních Domaslavic poslouží pro dopravu do Havířova linky 365 a 465, pro dopravu do Frýdku-Místku linka 365.
 • Cestující z Horních Domaslavic mohou využít pro dopravu do Havířova i Frýdku-Místku linku 365.
 • Cestující z obcí Lučina a Pazderna využijí pro dopravu do Havířova i Frýdku-Místku linku 366, ve večerních hodinách a o víkendech také linku 367.
 • Linka 369 Havířov – Šenov – Frýdek-Místek již nezajíždí do Bruzovic. Obsluhu Bruzovic zajišťují celotýdenně linky 367 a 387. Vybrané víkendové spoje linky 387 navazují v Lučině na linku 366 do Havířova.
 • Přímé spojení s Havířovem získá nově linkami 365 a 366 také Dobrá.

Většina spojů linek 365, 366, 367, 368 a 369 je ve Frýdku-Místku prodloužena až na zastávku Místek, Anenská, čímž je zajištěna lepší návaznost na linky do Ostravy.

Většina víkendových spojů linek 365, 366, 367 a 465 pokračuje z Havířova dále jako linka 443 do Ostravy. Tím je o víkendech zajištěno přímé spojení Žermanic, Lučiny, Soběšovic, H. Bludovic, H. a D. Domaslavic a dalších obcí s Ostravou.

Linky 365, 366, 367, 368 a 465 odjíždějí v Havířově nově ze zastávky Podlesí, Těšínská a vybrané spoje již ze zastávky Město, žel. st.

Ostatní úpravy v oblasti Havířovska

 • Školní linka 446 Havířov – Šenov je nově vedena v Havířově přes zastávku Šumbark, bazén a na Podlesí po Okrajové ulici pro lepší dostupnost škol. Nově je na lince zaveden také odpolední spoj zpět do Šenova.

 • Linka 463 Havířov – PZ Nošovice je nově vedena přes Těrlicko, kde obslouží zastávky Těrlicko, střed a Těrlicko, Hradiště, U Stonávky. Úprava trasy je provedena z důvodu možnosti nasazování kapacitnějších 15m vozidel a tím zvýšení komfortu cestování. Na této lince bude možné i nadále využívat dlouhodobé časové jízdenky se stejnými zakoupenými zónami jako doposud, resp. jako na lince 461.

 • Linka 583 Havířov – Stonava – Karviná je i nadále vedena výlukovou trasou z důvodu výstavby obchvatu Karviné. Nově jsou vybrané spoje linky vedeny z Karviné do Havířova k Obchodnímu domu a dále pokračují jako linka 441 směrem k Magistrátu, do Šenova a Ostravy. Vzniká tak přímé spojení Pr. Suché, H. Suché a Stonavy s Ostravou.

 • V rámci ODIS jsou nově vedeny víkendové rekreační linky:
  391 Karviná – Havířov – Lučina – Raškovice – Morávka
  392 Orlová – Havířov – Soběšovice – Vojkovice – Raškovice – Krásná
  V Havířově a v Raškovicích je mezi oběma linkami umožněn vzájemný přestup.
  990 Havířov – Frýdek-Místek – Ostravice – Bílá – Rožnov pod Radhoštěm

Linky Ostrava – Frýdek-Místek (351, 353 a 980)

Na linkách

Ostrava – Frýdek-Místek – Morávka
Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát p. Radh. – Rožnov p. Radh.

dochází k mnohým úpravám, a to především v souvislosti s novou koncepcí dopravy ve Zlínském kraji a tudíž návazností linky 980 na další linky v Rožnově pod Radhoštěm:

 • Linka 980 Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát p. Radh. – Rožnov p. Radh. již neobsluhuje úsek Rožnov p. Radh. – Horní Bečva. Tento úsek je nově obsluhován linkami v rámci Zlínského kraje, zejména linkou 979, na které je linka 980 v Rožnově p. Radh. navázaná.

Dále je linka 980 rovněž v Rožnově p. Radh. v maximální možné míře navázaná na páteřní linku 120 Rožnov p. Radh. – Valašské Meziříčí – Vsetín – Zlín.

Poslední významnější úpravou na této lince je navýšení počtu zrychlených spojů v úseku Ostrava – Frýdek-Místek.

 • Linka 351 Ostrava – Frýdek-Místek – Morávka a zrychlená linka 353 mají do značné míry upravené časové polohy spojů tak, aby byly v úseku Ostrava – Frýdek-Místek koordinované s upravenou lin­kou 980.
 • Linky 353 a 980 také nově spolehlivěji navazují na zastávce Ostrava, Hrabůvka, Benzina na zrychlenou autobusovou linku 78 směr Ostrava – Poruba a ve Frýdku-Místku jsou ve větší míře navázány na linky směr Havířov.

 

Změny na linkách MHD Opava

Od pátku 1. 1. 2021 dochází ke zkrácení trasy linky 222, která nově bude provozována pouze mezi zastávkami Raduň,škola a Podvihov,Na Nové. 

Dále dochází k úpravám vybraných spojů linek 211, 217, 218 a 228. 

 

Změny na linkách MHD Ostrava

Linka 21
Do linky jsou doplněny posilové školní spoje. Naopak je snížen počet nočních spojů.

Linky 28, 29 a 38
Linky 28 a 38 budou o víkendech a večer provozovány v intervalech 60 min.

Část spojů z linky 28 je převedena do linky 29, čímž bude o víkendech zlepšena obsluha Petřvaldské ulice v Šenově.

Linka 43
Vybrané noční spoje jsou vedeny pouze v úseku Poruba, Opavská – Poruba, vozovna.

Provoz linky je rozšířen na brzké ranní a pozdně večerní hodiny, kdy nahradí zrušené spoje linek 40 a 44.

Linky 50 a 55
O víkendech a večer je linka 50 zkrácena na úsek Českobratrská – Hrabůvka, poliklinika. Linka 55 bude v těchto časech vedena závlekem přes zastávku Nová Bělá, Krmelínská a nahradí tak zkrácené spoje linky 50.

Linka 73
Večerní spoj z PZ Hrabová je prodloužen z ÚANu na Hranečník.

Linka 74
O víkendech jsou zachovány pouze spoje na ranní směnu a po odpolední směně.

Linky 31, 57, 61, 76
Na těchto linkách dochází ke zrušení vybraných méně vytížených spojů na okrajích přepravní špičky.

Linky 22, 24, 26, 33, 37, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54
Na těchto linkách dochází ke zrušení vybraných nevytížených brzkých ranních a pozdně večerních spojů.

Linky 90, 92 a 95 jsou zrušeny vyjma ranního školního spoje linky 92.

 

Trolejbusová doprava

O víkendech ráno je přibližně o 1 hodinu prodloužen provoz v režimu noční dopravy.

Linka 105 je o víkendech a večer provozována v intervalech 30 min.