KODIS

Změny na linkách ODIS od 7. 3. 2021

Vážení cestující, od neděle 7. 3. 2021 dochází ke změnám v jízdních řádech některých linek. Platné jízdní řády naleznete na našich webových stránkách. U jednotlivých linek dochází ke změnám na základě požadavků veřejnosti, samospráv a zaměstnavatelů.

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících dochází od 7. 3. 2021 k omezení rozsahu autobusové a vlakové dopravy v rámci ODIS.

Přehled změn na linkách ODIS od 7. 3. 2021.

Důležité změny jsou následující:

Linka 50
na lince jsou doplněny vybrané víkendové odpolední a večerní spoje propojující zastávku Hrabůvka, Poliklinika s Novou Bělou a zpět.

Linka 372
bude mezi zastávkami Ostrava,Nová Bělá,U Balcara a Ostrava,Hrabo­vá,Žižkovská obsluhovat nově také zastávku Ostrava,Nová Bělá,Pod Kopcem

Linka 452
bude vybranými spoji zastavovat také na zastávce Orlová,Lazy,po­liklinika.

Linka 453
je nově vedena přes město Petřvald, nabídne tak větší možnosti spojení občanům Petřvaldu. Spojení z Havířova do oblasti průmyslové zóny Dukla, resp. do oblasti Orlová-Lazy je dostatečně zajištěno linkami 451 a 452.

Linka 460
bude nově obsluhovat také zastávku Frýdek-Místek,Frýdek,Po­vodí Odry

Linky 621, 670
vlivem dokončení výstavby dálnice D48 a s tím souvisejícím převedením linek 621 a 670 na konečnou trasu v Novém Jičíně budou tyto linky obsluhovat nově také zastávky Nový Jičín, Sirné lázně; Nový Jičín, prům. park; Nový Jičín, staviva; Nový Jičín, Suvorovova Tech. služby a Nový Jičín, Autopal. Zastávky Nový Jičín, Sirné lázně; Nový Jičín, prům. park a Nový Jičín, Suvorovova Tech. služby jsou zastávkami na znamení.

Linky 655, 784
na linkách jsou zavedeny nové posilové spoje zajišťující spojení do turisticky významné oblasti Dolní a Horní Lomné a Trojanovic.

Linka 819
již nebude obsluhovat zastávky Nové Heřminovy, statek a Nové Heřminovy, ZD. Tyto zastávky se tak ruší.

Linka 921
linka bude nově obsluhovat zastávku Rýmařov, RD dopravní závod. Zastávka je na znamení.

Dochází také k přejmenování některých zastávek:

Starý název Nový název
Vítkov, Nové Těchanovice, Zálužné,rest. Vítkov, Zálužné
Vítkov, Nové Těchanovice, rozc. Zálužné Vítkov, Zálužné, rozc.
Vítkov, Nové Těchanovice, rest. Vítkov, Nově Těchanovice
Rožnov p. Radh., Loana Rožnov p. Radh., Knihovna

 

Dopravce ČSAD Vsetín a.s. provedl změnu obchodního názvu společnosti, která je nyní Z-Group bus a.s. Z tohoto důvodu budou k termínu změn 7. 3. 2021 na zastávkách vyměněny všechny jízdní řády tohoto dopravce s platností od 7. 3. 2021. Neznamená to však že dochází ke změně v časových polohách spojů. Změny se časových poloh se týkají jen linek uvedených v Přehledu změn na linkách ODIS od 7. 3. 2021.