KODIS

Výluka na linkách 633, 695, 696 a 697

Vážení cestující,
z důvodu stavebních prací dojde k přesunu zastávek Veřovice,rozc. směr Mořkov a Veřovice,rozc. směr Ženklava.

Dotčené linky: 633, 695, 696, 697
Začátek: 06. 04. 2021
Konec: 30. 09. 2021

Veřovice, rozc. směr Mořkov
• Bude přesunuta o 100 m směr Mořkov k přenosným označníkům
• Bude sloužit obousměrně pro linky 695, 696, 697

Veřovice, rozc. směr Ženklava
• Po dobu omezení nebude obsluhována
• pro linku 633 bude přesunuta na zastávku Veřovice, SITEX
• pro linku 697 bude přesunuta na zastávku Veřovice, rozc. směr Mořkov