KODIS

Výluka na linkách 46, 59 a 76

Od 1. 4. 2021 (00:05 h) do 31. 5. 2021 (24:00 h) bude, z důvodu rekonstrukce kanalizace v Polance na ulici 1. května, změněna organizace dopravy autobusových linek č. 46, 59 a 76. V úseku zastávek Jelínkova – Hraničky bude zavedena kyvadlová linka X46. Jízdní řády autobusových linek č. 46, 53, 76 a X46 platné po dobu výluky budou vyvěšeny na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 46
  pojede v obou směrech odklonem po trase linky č. 76 přes zastávky Janová a Přemyšov do Polanky.
 • Linka X46 – nová kyvadlová linka
  pojede v trase Jelínkova – Fibichova – Zelenina – U Olší – Kovošrot – Štěrkopísek – Dolní Polanka – Hraničky.
 • Linka č. 59
  bude ukončena na zastávce Hraničky.
 • Linka č. 76
  bude vedena odklonem na obratiště Polanka.

Doplňující informace

 • Všechny přípoje mezi linkami 46, 53, 59 na zastávce Polanka jsou po dobu výluky zrušeny.

Výlukové jízdní řády

 46 X46 53 59 7­6 

Nové zastávky v trase linky č. 46

 • Svinov,vysílač
 • Přemyšov
 • Janová
 • Tomáškova
 • Polanka,U Cihelny

Dočasně neobsluhovaná zastávka

 • Horní Polanka
  nebude po dobu výluky obsluhována.

Přemístěná zastávka

 • Polanka,střed
  směr Polanka se přemísťuje na ulici Janovskou, cca 40 m před křižovatkou s ulicí 1. května

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.