KODIS

Výluka na linkách č. 6, 11 a 15 (+3, 7, 10, 17)

Od pondělí 12. dubna 2021 (00:00 h) do pondělí 14. června 2021 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Pavlovova, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 6, 11 a 15. Linka č. 6 bude vedena jako okružní přes Ú­MOb Jih. Za linku č. 11 bude do Zábřehu a zpět zavedena náhradní autobusová doprava - NAD (linka X11). Linka č. 15 bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy. Na linkách č. 3, 6, 7, 10, 11, X11, 15 a 17 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 6 (ranní spoje)
  bude vedena jako okružní v trase Mor. Ostrava,Ply­nárny – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítko­vice (stan.č.4) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,kostel – ÚMOb Jih – Rodinná – Nádraží Vítko­vice (stan.č.2) – Kolonie Jeremenko – Mor. Ostrava,Ply­nárny.
  Linka č. 6 (odpolední spoje)
  bude vedena jako okružní v trase Mor. Ostrava,Ply­nárny – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítko­vice (stan.č.1) – Rodinná – ÚMOb Jih – Hrabůvka,kostel – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítko­vice (stan.č.3) – Kolonie Jeremenko – Mor. Ostrava,Ply­nárny.
  NAD za linku č. 6
  nebude zavedena. Cestující mohou pro jízdu do Zábřehu a zpět využít spoje linky X11 (přestup na Ná­draží Vítkovi­ce) nebo spoje linky č. 15 (přestup na Ná­městí Ostrava-Jih).
 • Linka č. 11
  bude ve směru do Zábřehu ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.
  Pro pokračová­ní jízdy směr Zábřeh
  nutno přestoupit na zastávce Most Čs. armády do protisměru na náhradní autobusovou dopravu (linku X11).

  NAD za linku č. 11 (linka X11)
  bude zavedena v úseku zastávek Nádraží Vítko­vice (stan.č.9) – Most Čs. armády – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Zábřeh a zpět.
  Zastávky Rodinná (směr Zábřeh) a Kpt.Vajdy (oba směry)
  nebudou linkou X11 obsluhovány.
 • Linka č. 15
  bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy.
  NAD za linku č­. 15
  bude zavedena v úseku zastávek Dubina – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Výškovice a zpět.
  Zastávky Rodinná (oba směry), Kpt.Vajdy (oba směry) a ÚMOb Jih (směr Výškovice)
  nebudou spoji NAD za linku č. 15 obsluhovány.

  Uvedená změna organizace dopravy na lin­ce č. 15
  je v platnosti již od 2. dub­na 2021 a bude kontinuálně pokračovat až do ukončení této výluky.
 • Na linkách č. 3, 6, 7, 10, 11, X11, 15 a 17
  budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
  U linek č. 3, 7, 10 a 17 se mění pouze časové polohy spojů, trasy se nemění.

Výlukové jízdní řády

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 6 (ranní spoje) pojede v trase:
  Mor. Ostrava,Ply­nárny – Náměstí Republiky – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítko­vice (stan.č.4) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,kostel – ÚMOb Jih – Rodinná – Nádraží Vítko­vice (stan.č.2) – Kolonie Jeremenko – Náměstí Republiky – Mor. Ostrava,Ply­nárny.
  Linka č. 6 (odpolední spoje) pojede v trase:
  Mor. Ostrava,Ply­nárny – Náměstí Republiky – Kolonie Jeremenko – Nádraží Vítko­vice (stan.č.1) – Rodinná – ÚMOb Jih – Hrabůvka,kostel – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítko­vice (stan.č.3) – Kolonie Jeremenko – Náměstí Republiky – Mor. Ostrava,Ply­nárny.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Mor. Ostrava,Ply­nárny – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Palkovského – Nádraží Vítkovice a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 11 (linka X11) pojede v trase:
  Nádraží Vítko­vice (stan.č.9) – Most Čs. armády – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Zábřeh a zpět.
 • NAD za linku č. 15 pojede v trase:
  Dubina – Hotel Bělský les – Zábřeh,vodárna – Výškovice a zpět.

Orientační schémata zastávek

 • Stanoviště zastávky Dubina
  se změnou u linky č. 15.
   PDF JPG 
 • Stanoviště zastávky Nádraží Vítkovice
  se změnou u linek č. 6, 11 a X1­1.
   PDF JPG 
 • Stanoviště zastávky Zábřeh,vodárna
  se změnou u linek č. 6, 11, X11 a 1­5.
   PDF JPG 

Přemístěné zastávky

 • Nádraží Vítkovice - pro okružní lin­ku č. 6 (ranní spoje, směr Jubilejní ko­lonie)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 4 (ulice Na Obvodu).
  Nádraží Vítkovice - pro NAD za l­inku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 9 (ulice U Nádraží).
 • Nádraží Vítkovice – pro linku č. 6 (odpolední spoje, směr Mor. Ostra­va,Plynárny)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 3 (ulice Na Obvodu).
  Nádraží Vítkovice - pro linku č. 11 (směr Mor. Os­trava,Plynárny)
  se přemísťuje na zastávku Nádraží Vítkovice na stanoviště č. 5 (zastávka ve smyč­ce).

NÁDRAŽÍ VÍTKOVICE
Orientační sché­ma zastávky

se změnou u li­nek č. 6, 11 a X1­1.

 PDF JPG 

 • Výškovice - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní autobusovou zastávku linky č. 55.
 • Nové Výškovice - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Nové Výškovice - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 25 metrů za tramvajovou zastávku.
 • 29. dubna - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky.
 • 29. dubna - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku 29. dubna (směr Výškovice).
 • Kino Luna - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vít­kovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Náměstí SNP).
 • Kino Luna - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku Kino Luna (směr Výškovice).
 • Kotva - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vít­kovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 140 metrů za křižovatku s ul. Kosmonautů ve směru z Výškovic.
 • Kotva - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 240 metrů za křižovatku s ul. Volgogradskou ve směru do Výškovic.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vít­kovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 60 metrů za křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Zábřeh,vodárna - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 60 metrů před křižovatku s ul. Výškovickou.
 • Rodimcevova - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Nádraží Vít­kovice / Dubina)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 50 metrů před křižovatku s ul. Rodimcevovou.
 • Rodimcevova - pro NAD za l­inky č. 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Rodimcevovou.
 • Rodinná - pro NAD za l­inku č. 11 (směr Nádraží Vít­kovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před sjezd na ul­. Rudnou.
 • Rodinná - pro NAD za l­inku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na autobusovou zastávku Hotel Bělský les (směr Výškovice).
 • Rodinná - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, za tramvajovou zastávkou ÚMOb Jih (směr Dubina).
 • Rodinná - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na autobusovou zastávku Hotel Bělský les (směr Výškovice).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Sámova (směr Výškovice).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hrabůvka,Po­liklinika).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hotel Běl­ský les).
 • Josefa Kotase - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pru­hu.
 • Josefa Kotase - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, před tramvajovou zastávku.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pru­hu.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pru­hu.
 • Václava Jiříkov­ského - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na autobusovou zastávku příměstských linek.
 • Václava Jiříkov­ského - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku u pravého okraje vozovky, do odstavného pru­hu.
 • Dubina - pro NAD za l­inku č. 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje v rámci přestupního terminálu Dubina na stanoviště č. 3.

Zrušené zastávky

 • Kpt.Vajdy (oba směry)
  nebudou dočasně obsluhovány a po dobu konání výluky se ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.