KODIS

Výluka na linkách č. 101, 106 a 107

V sobotu 8. května 2021 a v neděli 9. května 2021, z důvodu prací na ul. Těšínské, dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 101, 106 a 107.

Organizace dopravy

  • Denní spoje linek č. 101, 106 (pouze vybrané spo­je) a 107
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce svých tras.

Zrušené spoje

  • V sobotu 8. května 2021 a v neděli 9. května 2021
    bude zrušen spoj linky č. 101 s odjezdem v 21:17 h ze zastávky Hranečník (směr Vozovna tro­lejbusů).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.