KODIS

Výluka na linkách č. 43, 44, 46 a 54

Od pondělí 10. května 2021 (00:00 h) do soboty 12. června 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Mongolské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 43, 44, 46 a 54. Uvedené linky budou vedeny odklonem po ul. Francouzské a Opavské. V úseku zastávek Nezvalovo náměstí – Mongolská bude zavedena náhradní doprava označená jako linka X44. Na linkách č. 43, 44, X44, 46 a 54 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 43
  bude v úseku zastávek Bytostav – Svinov,mosty vedena odklonem po ul. Francouzské (přes provizorní zastávku Francouzská) a Opavské (přes provizorní zastávky Třebovická a Třebovice,OC).
  Zastávky Kubánská, Jižní svahy, Mongolská a Řecká nebudou linkou č. 43 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 44
  bude v úseku zastávek Třebovická – Třebovice,Tesco / Svinov,mosty vedena odklonem po ul. Francouzské a Opavské.
  Zastávky Kubánská, Jižní svahy, Mongolská a Řecká nebudou linkou č. 44 dočasně obsluhovány.
  Obsloužení zastávek na ul. Polské bude zajištěno linkou X44.
 • Linka X44 (náhradní doprava)
  bude zavedena v úseku zastávek Nezvalovo náměstí – Mongolská jako náhrada za linky č. 44, 46 a 5­4.
  Pro jízdu směr Třebovice,Tes­co nebo Svinov,mosty a dále nutno na spoje linky X44 nastupovat na zastávkách ve směru Nezvalovo náměstí (platí pro zastávky Mongolská, Jižní svahy a Kubánská) a následně na zastávkách Francouzská nebo Nezvalovo náměstí přestoupit do protisměru na vhodnou autobusovou linku.

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 43
(směr Svinov,ná­draží a zpět)

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 44
(směr Třebovi­ce,Tesco a zpět)

 JPG 

NÁHRADNÍ DOPRAVA
LINKA X44
(směr Mongolská a zpět)

 JPG 

 • Linka č. 46
  bude v úseku zastávek Třebovická – Svinov,mosty vedena odklonem po ul. Francouzské a Opavské.
  Zastávky Kubánská, Jižní svahy, Mongolská a Řecká nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.
  Obsloužení zastávek na ul. Polské bude zajištěno linkou X44.
 • Linka č. 54
  bude v úseku zastávek Třebovická – Svinov,mosty vedena odklonem po ul. Francouzské a Opavské.
  Zastávky Kubánská, Jižní svahy, Mongolská a Řecká nebudou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.
  Obsloužení zastávek na ul. Polské bude zajištěno linkou X44.

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 46
(směr Polanka a zpět)

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 54
(směr Sad B.Něm­cové a zpět)

 JPG 

Trasy autobusových linek

 • Linka č. 43 pojede v trase:
  Poruba,Opavská – Duha – Poruba,vozovna – Bytostav – dále odklonem přes zastávky Francouzská (provizorní) – Třebovická (provizorní) – Třebovice,OC (provizorní) – Svinov,mosty – Svonov,nádraží a zpět.
 • Linka č. 44 pojede v trase:
  Poruba,Otakara Je­remiáše – Duha – Bedřicha Nikodéma – Náměstí Družby – Poruba,vozovna – Nezvalovo náměstí – Francouzská – dále odklonem až na zastávku Tře­bovice,Tesco / Svinov,nádraží a zpět.
 • Linka č. 46 pojede v trase:
  Krásné Pole,Družební – Pustkovecká – Poruba,vozovna – Nezvalovo náměstí – Francouzská – dále odklonem až na zastávku Svi­nov,mosty – Svinov,nádraží – Jelínkova – Polanka,střed – Polanka a zpět.
 • Linka č. 54 pojede v trase:
  Poruba,Alšovo nám. – Nezvalovo náměstí – Francouzská – dále odklonem až na zastávku Svi­nov,mosty – Nová Ves,vodárna – Sad B.Němcové a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • Linka X44 (náhradní doprava) pojede v trase:
  Nezvalovo náměstí – Francouzská – Kubánská – Jižní svahy – Mongolská a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Kubánská - pro linku č. 43 (směr Poruba,O­pavská)
  se přemísťuje na ul. Francou­zskou, na provizorní zastávku Francouzská, cca 20 metrů za křižovatku ul. Francouzská x Příčná.
 • Kubánská - pro linku č. 43 (směr Svinov,ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Francou­zskou, na provizorní zastávku Francouzská, cca 190 metrů za křižovatku ul. Francouzská x Ľudovíta Štúra.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.