KODIS

Výluka na lince č. 105

V sobotu 15. května 2021 a v neděli 16. května 2021, z důvodu prací na trolejovém vedení v Ostravě-Hrušově, dojde ke změně organizace dopravy trolejbusové linky č. 105.

Organizace dopravy

  • Denní spoje linky č. 105
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce své trasy.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.