KODIS

Výluka na linkách č. 22, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 101 a 107 (+23, 61, 73, 97)

Od soboty 15. května 2021 (00:00 h) do neděle 23. května 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Těšínské ve Slezské Ostravě, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 22, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 101 a 107. Uvedené linky budou vedeny odklonem po místních komunikacích a budou na nich platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Po dobu konání výluky se dále mění organizace obsluhování nástupišť na terminálu Hranečník – dbejte prosím zvýšené pozornosti, ze kterého nástupiště vaše linka odjíždí.

Organizace dopravy - stručně

 • Linky č. 23, 61, 73 a 97
  pojedou po svých trasách.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
 • Linky č. 22, 28, 29, 30 a 74
  nebudou na svých trasách obsluhovat zastávku U Švasty na ul. Těšínské a budou vedeny odklonem po ul. Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
 • Linky č. 38 a 71
  nebudou na svých trasách obsluhovat zastávky v úseku Sl.Ostrava,radnice – U Švasty na ul. Těšínské a budou vedeny odklonem po ul. Frýdecké (přes provizorní zastávku U Hradu), Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr centrum) bu­de přesunuta ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Radvanice / Bartovice) bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 3.
 • Linky č. 101 a 107
  nebudou na svých trasách obsluhovat zastávky v úseku Sl.Ostrava,radnice – U Švasty na ul. Těšínské a budou vedeny odklonem po ul. Frýdecké (přes provizorní zastávku U Hradu), Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Linky č. 101 a 107 b­udou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr centrum) bu­de přesunuta ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Petřval­d) bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.
 • Zastávky Sl.Ostrava,kostel, Ústřední hřbitov, Zvěřinská a U Švasty na ul. Těšínské
  nebudou linkami MHD dočasně obslu­hovány!
 • U linek č. 38, 71, 101 a 107
  dbejte prosím zvýšené pozornosti, ze kterého nástupiště terminálu Hranečník vaše linka odjíždí!

TERMINÁL HRANEČNÍK
Orientační sché­ma zastávky

se změnou u A­BUS a TBUS li­nek.

 PDF JPG 

Výlukové jízdní řády

Organizace dopravy - podrobněji

 • Linka č. 22
  bude v úseku zastávek Dvořáčkova – Hranečník vedena odklonem po ul. Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Zastávky U Švasty nebudou linkou č. 22 dočasně obsluhovány.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Důl Heřmanice / Most M.Sýko­ry) zůstává na stanovišti č. 4.
 • Linka č. 23
  pojede po své trase beze změn.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Bohumín,Zá­blatí,střed) zůs­tává na stanovišti č. 4.
 • Linka č. 28
  bude v úseku zastávek Radvanice,škola – Hranečník vedena odklonem po ul. Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Zastávky U Švasty nebudou linkou č. 28 dočasně obsluhovány.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Václavo­vice,točna) zůs­tává na stanovišti č. 3.
 • Linka č. 29
  bude v úseku zastávek U Káňů – Hranečník vedena odklonem po ul. Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Zastávky U Švasty budou pro linku č. 29 dočasně přemístěny na ul. Lihovarskou (pro směr Hra­nečník) a na ul. Čapkovu (pro směr Šenov,ná­městí).
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Šenov,ná­městí) zůstává na stanovišti č. 4.
 • Linka č. 30
  bude v úseku zastávek U Káňů – Hranečník vedena odklonem po ul. Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Zastávky U Švasty budou pro linku č. 30 dočasně přemístěny na ul. Lihovarskou (pro směr Hra­nečník) a na ul. Čapkovu (pro směr Pet­řvald,Březiny).
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Petřval­d,Březiny) zůs­tává na stanovišti č. 4.
 • Linka č. 38
  bude v úseku zastávek Most M.Sýkory – Hranečník vedena odklonem po ul. Frýdecké (přes provizorní zastávku U Hradu), Lihovarské, Šenovské a Počáteční, v úseku zastávek Hranečník – Radvanice,škola bude vedena odklonem po ul. Počáteční, Šenovské a Lihovarské.
  Zastávky Sl.Ostrava,radnice, Sl.Ostrava,kostel, Ústřední hřbitov a U Švasty nebudou linkou č. 38 dočasně obsluhovány.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Náměstí Re­publiky) bude přesunuta ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Nová huť Zá­řičí) bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 3.
 • Linka č. 61
  pojede po své trase beze změn.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Výškovi­ce) zůstává na stanovišti č. 2.
 • Linka č. 71
  bude v úseku zastávek Most M.Sýkory – Hranečník vedena odklonem po ul. Frýdecké (přes provizorní zastávku U Hradu), Lihovarské, Šenovské a Počáteční, v úseku zastávek Hranečník – Radvanice,škola bude vedena odklonem po ul. Počáteční, Šenovské a Lihovarské.
  Zastávky Sl.Ostrava,radnice, Sl.Ostrava,kostel a U Švasty nebudou linkou č. 71 dočasně obsluhovány.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Náměstí Re­publiky) bude přesunuta ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Šenov,Vo­lentství) bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 3.
 • Linka č. 73
  pojede po své trase beze změn.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
 • Linka č. 74
  bude v úseku zastávek Radvanice,škola – Hranečník vedena odklonem po ul. Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Zastávky U Švasty nebudou linkou č. 74 dočasně obsluhovány.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (Hrabová,PZ jih) z­ůstává na stanovišti č. 3.
 • Linka č. 97
  pojede po své trase beze změn.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Michálko­vice,Brazílie) zůs­tává na stanovišti č. 4.
 • Linka č. 101 (náhradní doprava)
  bude v úseku zastávek Most M.Sýkory – Hranečník vedena odklonem po ul. Frýdecké (přes provizorní zastávku U Hradu), Lihovarské, Šenovské a Počáteční, v úseku zastávek Hranečník – U Káňů bude vedena odklonem po ul. Počáteční, Šenovské a Lihovarské.
  Zastávky Sl.Ostrava,radnice, Sl.Ostrava,kostel, Ústřední hřbitov a Zvěřinská ne­budou linkou č. 101 dočasně obsluhovány.
  Zastávky U Švasty budou pro linku č. 101 dočasně přemístěny na ul. Lihovarskou (pro směr Hra­nečník) a na ul. Čapkovu (pro směr Rad­vanice,Ludvíko­va).
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Hlavní ná­draží) bude přesunuta ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Radvani­ce,Ludvíkova) bu­de přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.
 • Linka č. 107 (náhradní doprava)
  bude v úseku zastávek Most M.Sýkory – Hranečník vedena odklonem po ul. Frýdecké (přes provizorní zastávku U Hradu), Lihovarské, Šenovské a Počáteční.
  Zastávky Sl.Ostrava,radnice, Sl.Ostrava,kostel, Ústřední hřbitov a Zvěřinská ne­budou linkou č. 107 dočasně obsluhovány.
  Konečná zastávka Hranečník bude přesunuta ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.
  Nástupní zastávka Hranečník (směr Sídliště Fi­fejdy) bude přesunuta ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.

Orientační schémata zastávek

 • Stanoviště terminálu Hranečník
  se změnou u A­BUS a TBUS li­nek.
   PDF JPG 

Přemístěné zastávky

 • U Švasty - pro linky č. 29, 30 a 1­01 (směr Hranečník)
  se přemísťuje na ul. Lihovarskou, na provizorní zastávku, cca 65 metrů za přechod pro chodce u kruhového ob­jezdu.
 • U Švasty - pro linky č. 29, 30 a 1­01 (směr Petřvald)
  se přemísťuje na ul. Čapkovu, na provizorní zastávku, cca 70 metrů za přechod pro chodce u kruhového ob­jezdu.
 • Hranečník - pro linky č. 22, 23, 28, 29, 30, 38, 61, 73, 74 a 97 (konečná)
  se přemísťuje v rámci terminálu Hranečník ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 1.
 • Hranečník - pro linky č. 101 a 107 (konečná)
  se přemísťuje v rámci terminálu Hranečník ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.
 • Hranečník - pro linky č. 38, 71, 10­1 a 107 (směr centrum)
  se přemísťuje v rámci terminálu Hranečník ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2.
 • Hranečník - pro linky č. 38 a 71 (směr Radvanice / Bartovice)
  se přemísťuje v rámci terminálu Hranečník ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 3.
 • Hranečník - pro linku č. 101 (směr Petřvald)
  se přemísťuje v rámci terminálu Hranečník ze stanoviště č. 6 na stanoviště č. 4.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.