KODIS

Výluka na linkách č. 4 a 19

Od soboty 22. května 2021 (10:00 h) do neděle 23. května 2021 (20:00 h) a opakovaně od soboty 29. května 2021 (10:00 h) do neděle 30. května 2021 (20:­00 h), z důvodu opravy kolejového přejezdu v Martinově, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4 a 19, které budou ukončeny na zastávce Dílny DP Ostrava. Ve směru na zastávku Martinov bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linky č. 4 a 19
  budou ukončeny na zastávce Dílny DP Ostrava.
 • NAD za linky č­. 4 a 19
  bude zavedena v úseku zastávek Dílny DP Ostrava – Martinov a zpět.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 4 pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Hranečník – Karolina – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovická – Dílny DP Ostra­va (přestup na/z NAD) a zpět.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Dubina – J. Kotase – Vítkovice,Míro­vé nám. – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovická – Dílny DP Ostra­va (přestup na/z NAD) a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č­. 4 a 19 pojede v trase:
  Dílny DP Ostrava – Martinov a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Dílny DP Ostrava - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Martinov)
  se přemísťuje na příjezdovou komunikaci do areálu dílen, na nástupní autobusovou zastávku linky č. 51.
 • Martinov - pro NAD za l­inky č. 4 a 19 (směr Dílny DP Os­trava)
  se přemísťuje na ul. Martinov­skou, na autobusovou zastávku linky č. 51 (směr Dílny DP Os­trava).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.