KODIS

Výluka na linkách č. 50 a 55

Od čtvrtku 1. července 2021 (07:00 h) do pátku 23. července 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Nové Bělé (7. etapa) a s ní související částečné silniční uzávěry ul. Mi­trovické, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55.

Organizace dopravy

 • Linka č. 50 (pouze spoj začínající na zastávce U Balcara směr Hrabůvka,Poli­klinika)
  nebude obsluhovat zastávku U Balcara. Nástupní zastávka pro tento spoj se přemísťuje na zastávku Nová Bělá,kři­žovatka (u prodejny VI­TAMIN). Ostatní spoje linky č. 50 pojedou po své trase beze změn.
  Zastávka U Balcara (nástupní) nebude linkou č. 50 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  nebude obsluhovat zastávku U Balcara a v úseku zastávek Dubina – Nová Bělá,úřad bude vedena odklonem po ul. Kokešově a ul. Krmelínské s obsloužením pouze zastávky Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN.
  V opačném smě­ru pojede linka po své trase bez odklonu – mimo zastávku U Balcara, která nebude obsluhována z důvodu zjed­nosměrnění ul. Mitrovické.
  Zastávky U Balcara (oba směry) ne­budou linkou č. 55 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)
  nebude obsluhovat zastávku U Balcara a v úseku zastávek Dubina – Nová Bělá,úřad bude vedena po ul. Kokešově a ul. Krmelínské s obsloužením všech zastávek v trase a navíc zastávky Nová Bělá,kři­žovatka u prodejny VITAMIN.
  V opačném smě­ru pojede linka po své trase bez odklonu – mimo zastávku U Balcara, která nebude obsluhována z důvodu zjed­nosměrnění ul. Mitrovické.
  Zastávky U Balcara (oba směry) ne­budou linkou č. 55 dočasně obsluhovány.

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 55
(směr Hrabůvka,Po­liklinika)

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 55
(směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)

 JPG 

Přemístěné zastávky

 • U Balcara - pro linku č. 50 (pro spoj začínající na zastávce U Balcara směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Krmelínskou, na zastávku Nová Bělá,kři­žovatka (u prodejny VI­TAMIN).
  U Balcara - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Krmelínskou, na zastávku Nová Bělá,kři­žovatka (u prodejny VI­TAMIN).
  U Balcara - pro linku č. 55 (směr Hrabůvka,Po­liklinika přes Nová Bělá,Krme­línská)
  se dočasně ruší.
 • U Balcara - pro linku č. 55 (směr Výškovice)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Mitrovickou, na zastávku Nová Bělá,kři­žovatka (směr Výškovice).
  U Balcara - pro linku č. 55 (směr Výškovice od Nová Bělá,Krme­línská)
  se dočasně ruší, resp. se přemísťuje na ul. Krmelínskou, na zastávku Nová Bělá,kři­žovatka (u prodejny VI­TAMIN).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.