KODIS

Změna organizace provozu linek městské a příměstské dopravy v Opavě

Z důvodu dopravních omezení na ulicích Olbrichova, Nádražní okruh a Zámecký okruha v ulicích nebo silničních křižovatkách, které k nim přiléhají dojde od 15. 5. 2021 do 10. 9. 2021 ke změně v organizaci provozu linek městské a příměstské dopravy. 

Změna organizace provozu linek městské a příměstské dopravy budou probíhat v následujících etapách:

Neobsloužení zastávky Opava,Olbrichova

Dotčené linky: 241, 243, 246, 263, 264, 267 a 923
Termín: 3. 7. 2021 – 11. 7. 2021 – POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Zastávka Opava,Olbrichova nebude po výše uvedenou dobu obousměrně obsluhována. Nejbližší zastávkou je zastávka Opava,východní nádraží. 

Neobsloužení zastávky Opava,Hradecká

Dotčené linky: 215, 219, 240, 242, 245, 261, 262, 265, 286 a 930
Termín: 12. 7­. 2021 – 18. 7. 2021 – POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Zastávka Opava,Hradecká nebude po výše uvedenou dobu obsluhována. Nejbližší zastávkou je zastávka Opava,východní nádraží.

Linky MHD Opava č. 215 a 219 budou mezi zastávkami Praskova a Vaškovo náměstí (linka 219) a mezi zastávkami Praskova a Hradecká (linka 215) vedeny po objízdné trase, na které dojde ke zpoždění spojů. 

Neobsloužení zastávky Opava,Rooseveltova

Dotčené linky: 240, 242, 245, 261, 262, 265 a 286
Termín: 19. 7­. 2021 – 25. 7. 2021 – POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Zastávka Opava,Rooseveltova nebude po výše uvedenou dobu obsluhována. Nejbližší zastávkou je zastávka Opava,východní nádraží.