KODIS

Výluka na linkách č. 26 a 59

Od úterý 1. června 2021 (08:00 h) do středy 30. června 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Mitrovické ve Staré Bělé, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 26 a 59. Uvedené linky budou vedeny odklonem po ul. Blanické a U Sochy.

Organizace dopravy

 • Linky č. 26 a 59
  budou v úseku zastávek Husův sbor – Požární zbrojnice vedeny odklonem po ul. Blanické (přes zastávku Stará Bělá,kostel) a po ul. U Sochy.
  Zastávky Stará Bělá,střed ne­budou linkami č. 26 a 59 dočasně obsluhovány.

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 26
(směr Proskovi­ce a zpět)

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 59
(směr Hraničky a zpět)

 JPG 

Přemístěné zastávky

 • Stará Bělá,střed - pro linky č. 26 a 59 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Blanickou, na autobusovou zastávku Stará Bělá,kostel (směr Dubina).
 • Stará Bělá,střed - pro linky č. 26 a 59 (směr Proskovice / Hraničky)
  se přemísťuje na ul. Blanickou, na autobusovou zastávku Stará Bělá,kostel (směr Proskovice / Hraničky).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.