KODIS

Výluka na lince 418

Od 1.6.2021 do 11.7.2021 
budou spoje jedoucí ze zastávky Šenov, bytovky do zastávky Město, Na Prostředňáku (a naopak) vedeny po objízdné trase, z důvodu výstavby kanalizace.

Po tuto dobu dochází k úpravě časových poloh vybraných spojů dle výlukového jízdního řádu.

Jedná se především o sp.1 (pojede 5:22), sp.2 (pojede 5:05),
sp.8 (pojede 6:56), sp.7 (o prázdninách a pojede 7:38), sp.19 (přijede 17:19 na točnu Datyňskou), sp.23 (přijede 19:59 na Podlesí, aut.nádr.).

Autobusy mohou v rámci objízdné trasy nabírat zpoždění v řádu 2–8 minut.

Od 12.7.2021 do 13.8.2021
nebude možné cestovat mezi zastávkami Šenov, bytovky a Město, Na Prostředňáku. Spoje končící a začínající v zastávce Šenov, bytovky a pokračující na zastávku Město, Na Prostředňáku, budou vedeny pouze na a ze zastávky Město, Na Prostředňáku.

Jízdní řád bude provozován podle výlukového jízdního řádu.
Spoje, které projížděly daným úsekem budou rozděleny a vypraveny náhradní spoje z opačného směru.

Spoj 4 je veden pouze ze zastávky Šenov, bytovky. Cestující z úseku Podlesí, aut.nádr. – Město, Na Prostředňáku využijí spoj 2 o 13 minut dříve, či spoj 1 pro přepravu do Města.

Příklad: Cestující využíval spoj v 10:15 ze zastávky Město, žel.st. do zastávky Bludovice, točna Datyňská. Nyní využije náhradní spoj z Podlesí, aut.nádr. v čase 10:27 dle výlukového jízdního řádu.