KODIS

Výluka na linkách 457, 582 a 583.

Vážení cestující,
z důvodu opravy silnice II/475 mezi Horní Suchou a Stonavou dojde ke změnám v organizaci příměstské dopravy na linkách 457, 582 a 583.

V období od 31. 5. 2021 do 1. 8. 2021

Neobsloužené zastávky:

  • Stonava, Holkovice linkou 583 ve směru Horní Suchá
  • Stonava, rozc. Albrechtice linkami 457 a 583 v obou směrech, na lince 457 ve směru Horní Suchá náhradní Stonava,Holkovice
  • Stonava, sídl. Nový Svět linkami 457 a 583 v obou směrech
  • Stonava, Nový svět u Bulače linkami 457 a 583 ve směru Horní Suchá

Přemístěné zastávky:

  • Horní Suchá, penzijní domy pro linky 457 a 583 ve směru Horní Suchá na ul. Černá cesta x Na Pasekách
  • Stonava, Nový svět u Bulače ve směru Stonava přemístěna o 60 m k ul. Albrechtická
  • Stonava, sídl. Nový Svět stanoviště č. 1 a 2 na sil II/475 pro linku 582 se přesouvá na stanoviště č. 3 a 4 na ul. Bažantnice

V období od 2. 8. 2021 do 27. 9. 2021

Přemístěné zastávky:

  • Stonava, Hořany pro linku 457 se přesouvá v obou směrech před opravovaný úsek, cca 350 m blíže ke Karviné. Pro linku 582 se přesouvá na MK směr Hořany před pracovní místo na silnici II/475.

Vážení cestující, věnujte prosím zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.