KODIS

Změna organizace provozu na ulici na ulici Okrajová v Havířově

Vážení cestující,
z důvodu stavebních prací na ulici Okrajová v Havířově dojde ve dnech 15. 6. 2021 a 18. 6. 2021 k omezení obslužnosti zastávky Havířov, Podlesí, Merkur.

Linky příměstské autobusové dopravy 444 a 446 v těchto dnech obslouží náhradou zastávku Havířov, Podlesí, zdravotní středisko.

Pro linky MHD bude nástup na zastávce Havířov, Podlesí, Merkur umožněn vždy do 8. hodiny ranní. Po zbytek dne, při zúžení ulice, využijí cestující ostatní zastávky daných linek (Okrajová u garáží, Bezručova či zdr. středisko).

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.