KODIS

Výluka na linkách č. 211 a 220 v Opavě-Komárově

Z důvodu stavebních prací na ulici Dlouhá v Opavě-Komárově dojde od 14. 6. 2021 do 26. 6. 2021 ke změně v organizaci provozu linek 211 a 220. Zastávka Komárov,střed nebude obsluhována.

Linky MHD č. 211 a 220 budou organizovány následovně:

  • Spoje linky 211 směr Opava – všechny spoje pojedou po ul. Podvihovská. Zastávka „Komárov střed“ bude nahrazena zast. „Komárov tělocvična“ a zast. „Komárov Komas“ bude nahrazena zastávkou zast. „Komárov Balakom“.
  • Spoje linky 211 směr Podvihov je bez omezení.
  • Spoje linky 220 pojedou po objízdné trase po ul. Ostravské, nebudou obsluhovány zastávky „Komárov tělocvična“ a „Komárov střed“. Zastávka „Komárov Balakom“ bude nahrazena zastávkou „Komárov Komas“.