KODIS

Změna organizace dopravy zastávky Opava,Rooseveltova

Z důvodu stavebních prací dojde v období od 12. 6. 2021 do 25. 6. 2021 ke změně v obsluze zastávky Opava,Rooseveltova.

Spoje linky 213 pouze ve směru Divadlo, Vávrovice,Karlovec jsou vedeny po objízdné trase po ulicích Tyršova a Nádražní okruh, zastávka Opava,Rooseveltova není po výše uvedenou dobu obsluhována. 

Spoje linky 230 TESCO jsou vedeny po objízdné trase po ulici Tyršova bez obsluhy zastávky Opava,Roosevel­tova. 

Zastávka Opava,Rooseveltova pro linku 213 směr Kylešovice, pro linky 215 a 219 směr Praskova a pro linky příměstské autobusové dopravy směr Opava,východní nádraží zůstává obsluhována bez omezení.