KODIS

Výluka na linkách č. 39, 50, 57 a 88

V sobotu 19. června 2021 (v době od 07:00 h do 19:00 h), z důvodu konání sportovní akce RunTour 2021 a s ní spojených uzávěr vybraných komunikací v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 39, 50, 57 a 88.

Organizace dopravy

 • Linka č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám. / Hrabová,statek)
  bude v úseku zastávek Gajdošova – Vítkovice,Míro­vé nám. vedena odklonem po ul. Průmyslové (přes přemístěnou zastávku Hlubinská) a po ul. 1. máje až na Mírové ná­městí a dále po své trase.
  V opačném smě­ru se trasa linky nemění.
  Zastávka Hlubinská (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) bude pro linku č. 39 dočasně přemís­těna.
 • Linka č. 50 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  bude v úseku zastávek Gajdošova – Vítkovice,Míro­vé nám. vedena odklonem po ul. Průmyslové (přes přemístěnou zastávku Hlubinská) a po ul. 1. máje až na Mírové ná­městí, v úseku zastávek Vítkovice,Míro­vé nám. – Lidická pokračuje odklonem po ul. Halasově a Lidické až na zastávku Lidická a dále po své tr­ase.
  V opačném smě­ru bude linka vedena odklonem pouze v úseku zastávek Lidická – Vítkovice,Míro­vé nám.
  Zastávky Nám.J.z Poděbrad a Český dům (v obou směrech) ne­budou linkou č. 50 dočasně obslu­hovány.
  Zastávka Hlubinská (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) bude pro linku č. 50 dočasně přemís­těna.
 • Linka č. 57 (směr Nová huť již.brána)
  bude z přemístěné zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. (stanoviště č. 7) vedena odklonem po ul. Jeremenkově, Halasově a Výstavní až na zastávku Český dům a dále po své tr­ase.
  Z Nové huti bude linka vedena obdobným odklonem s obsloužením přemístěné zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. (na ul. Jeremen­kově).
  Zastávka U Chladičů nebude linkou č. 57 dočasně obslu­hována.
  Zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. (směr na/z No­vou huť) budou pro linku č. 57 dočasně přemís­těny.
 • Linka č. 88 (směr DOV a zpět směr ZOO)
  bude ze zastávky Konzervatoř (směr DOV) vedena po své trase až na dočasnou zastávku Dolní Vítkovice (umístěnou naproti TRAM zastávek, na ul. Místecké, směr centrum), z které bude linka dále pokračovat zpět (směr ZOO).
  Zastávky Svět techniky a Bolt tower (směr ZOO) nebudou linkou č. 88 dočasně obslu­hovány.
  Pro nástup a výstup v DOV použijte dočasnou zastávku Dolní Vítkovice (na ul. Místecké, směr centrum).

Výlukové jízdní řády*

 • Jízdní řády platné 19. června 2021
   88 

   ABUS 

  Přemístěné zastávky

  • Hlubinská - pro linky č. 39 a 50 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.)
   se přemísťuje na ul. Průmyslovou, na provizorní zastávku Hlubinská, cca 25 metrů za okruhový objezd.
  • Nám.J.z Poděbrad - pro linku č. 50 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
   se přemísťuje na Mírové náměstí, na autobusovou zastávku Vítkovice,Míro­vé nám. (stanoviště č. 7).
  • Nám.J.z Poděbrad - pro linku č. 50 (směr Porážková)
   se přemísťuje na Mírové náměstí, na autobusovou zastávku Vítkovice,Míro­vé nám. (stanoviště č. 4).
  • Český dům - pro linku č. 50 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
   se přemísťuje na ul. Lidickou, na autobusovou zastávku Lidická (směr Hrabůvka,Po­liklinika).
  • Český dům - pro linku č. 50 (směr Porážková)
   se přemísťuje na ul. Lidickou, na autobusovou zastávku Lidická (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
  • Vítkovice,Míro­vé nám. - pro linku č. 57 (z Nové Huti směr Hulváky)
   se přemísťuje na ul. Jeremenkovu, na provizorní zastávku Vítkovice,Míro­vé nám., před křižovatku s ul. Ruskou.
  • Vítkovice,Míro­vé nám. - pro linku č. 57 (směr Nová huť již.brána)
   se přemísťuje na Mírové náměstí, na autobusovou zastávku Vítkovice,Míro­vé nám. (stanoviště č. 7).

   

  Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
  Děkujeme za pocho­pení.