KODIS

Letní jízdní řády 2021

K zásadnějším změnám dochází od 1. 7. 2021 na linkách MHD Ostrava

Od 1. července do 31. srpna 2021 pojedou linky MHD Ostrava podle letních jízdních řádů. Tradičně je letní provoz přizpůsoben nižší poptávce po cestování. Na řadě linek dochází k prodloužení intervalů mezi spoji v pracovní dny, na linkách 20, 92 a 109 bude provoz zastaven.

Splečnost Koordinátor ODIS vydává Letní jízdní řád ODIS, který obsahuje všechny linky MHD Ostrava a také vybrané příměstské autobusové linky.

Jízdní řády budou ovlivněny i stavebními pracemi. Rekonstrukce tramvajové tratě mezi zastávkami Poruba, vozovna a Rektorát VŠB ovlivní provoz tramvajové dopravy, která bude v trase Poruba, vozovna – Poruba, Vřesinská – Budišovice, Zátiší nahrazena autobusy náhradní dopravy.

U několika linek dochází k úpravám jízdních řádů oproti loňským letním prázdninám – obvykle v souvislostí se změnami, které byly realizovány již v průběhu školního roku.

Změny jízdních řádů na základě požadavků cestujících

Linka 22
O víkendech je první ranní spoj veden již ze zastávky Revírní br. pokladna a je zaveden přípoj s linkou 49 na zastávce Heřmanice, pošta pro zajištění spojení z Heřmanic na brzké ranní směny.

Linka 35
V pracovní dny je doplněn posilový spoj ze Sídliště Fifejdy na ranní směnu do PZ Hrabová.

Linka 37
O víkendech jsou upraveny časové polohy spojů tak, aby linka měla ve směru na ÚAN přípoj s linkami 48 a 54 na zastávce Svinov, mosty.

Linka 39
O víkendech jsou upraveny časové polohy spojů směrem do Poruby tak, aby byla časově proložená s linkou 48.

Linka 78
Linka bude nově v plném provozu také o letních prázdninách.

Linka 105
O víkendech je doplněn brzký ranní spoj ze zastávky Mexiko do centra města.

Letní omezení na linkách ODIS

Od 1. července do 31. srpna 2021 budou na vybraných linkách ODIS platit omezení pro letní školní prázdniny. Linky MHD, příměstské autobusové linky a železniční linky S a R mají omezení uvedeno v záhlaví spoje a vysvětlení omezení je uvedeno pod jízdním řádem.

V průběhu letních měsíců dochází změnám v organizaci dopravy z důvodu omezení provozu na silnicích, které souvisí s jejich opravami a uzavírkami. Z tohoto důvodu mohou být některé linky provozovány podle výlukových jízdních řádů. Podrobné informace zveřejňujeme na našich webových stránkách v kategorii „Výluky“.

Od 1. 7. 2021 dochází také ke změně jízdního řádu linky 885 z Karlovy Studánky na Ovčárnu, kde dochází o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích k zavedení dvou nových spojů v podvečerních hodinách. Na lince 885 bude od tohoto data také zavedena možnost přepravy jízdních kol.

 

Letní jízdní řády ODIS Ostravsko v prodeji

Vážení cestující, od 24. 6. 2021 jsou nové knižní letní jízdní řády Ostravsko v prodeji.

Letní jízdní řád ODIS Ostravsko je platný od 1. 7. 2021 obsahuje jízdní řády linek v oblasti Ostravsko.

Jízdní řád je možno zakoupit:

  • v Dopravním infocentru Ostrava
    na ulici Dlouhá 3355/6 – poblíž Masarykova náměstí,
  • v železničních stanicích
    Ostrava-Svinov, Ostrava hl.n. a Ostrava-střed.

Cena: 20,– Kč