KODIS

Změny v Tarifu ODIS od 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 dochází v ceníku Tarifu ODIS k dílčím úpravám. Změny se týkají zejména ceníku jednotlivého jízdného REGION, kde je cena tvořena základní sazbou a sazbou za tarifní kilometr. Toto jízdné se používá v železniční a příměstské autobusové dopravě.

Ke změně dochází v sazbě za tarifní kilometr, kde se u obyčejného jízdného částka 1,– Kč zvyšuje na 1,40 Kč, dále u zlevněného jízdného se slevou 50% z 0,50 Kč na 0,70 Kč a zlevněného jízdného se slevou 75% z 0,25 Kč na 0,35 Kč. Hodnoty základní sazby se nemění.

Např. cena jízdenky na vzdálenost 10 km se při platbě ODISkou nebo ODISapkou zvyšuje z 19,– Kč na 23,– Kč, při platbě v hotovosti z 25,– Kč na 29,– Kč.

Dále dochází ke zvýšení ceny za přepravu jízdního kola na lince č. 885 (Karlova Studánka – Malá Morávka,Ovčárna) z 10,– Kč na 40,– Kč.

Změny v Tarifu ODIS na území Opavy a okolních obcí jsou popsány v samostatném článku.

Podrobnosti k Tarifu ODIS jsou uvedeny na www.kodis.cz.