KODIS

MHD Opava od 1. července 2021 naplno v ODIS

Městský dopravní podnik Opava dokončil v průběhu měsíce června výměnu odbavovacího zařízení ve svých vozidlech, čímž umožnil dokončení plné tarifní integrace do krajského integrovaného dopravního systému ODIS. V této souvislosti dochází od 1. července 2021 k dílčím tarifním úpravám, které se dotknou cestování na území Opavy a okolních obcí, které rovněž obsluhuje městský dopravce.

Informační brožura k integraci linek MHD Opava do ODIS

Cestování s dlouhodobými časovými jízdenkami

Nic se nemění pro cestující s předplacenou zónou č. 30 (MĚSTO Opava), nadále budou moci cestovat bez omezení v rámci této zóny, které zahrnuje území Opavy, a to všemi veřejnými dopravními prostředky zapojenými do ODIS, tj. trolejbusy a autobusy Městského dopravního podniku Opava, příměstskými autobusy Z-Group Bus, Transdev Morava a Arriva Morava a vlaky Českých drah. Beze změny zůstává i cestování v tarifní zóně č. 35 a 300.

Zavádí se nová tarifní zóna č. 301 označená jako OPAVA XL. Tato zóna zahrnuje území tarifní zóny č. 30 a dále většinu původního území tarifní zóny č. 35 – obce Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice (území těchto obcí je v dalším označeno jako oblast XL) – tato zóna nahrazuje kombinaci zón č. 30 + 350. V rámci zóny č. 301 bude možné cestovat bez omezení všemi veřejnými dopravními prostředky zapojenými do ODIS, tj. trolejbusy a autobusy Městského dopravního podniku Opava, příměstskými autobusy Z-Group Bus, Transdev Morava a Arriva Morava a vlaky Českých drah.

Ceny dlouhodobých časových jízdenek se nemění!

Cestování s jízdenkami pro jednotlivou jízdu

Zde dochází k největší změně a rovněž ke zjednodušení ve smyslu standardního postupu v rámci ODIS. Cestující před nástupem do vozidla v naprosté většině nemusí řešit žádnou volbu ani jiné tarifní úkoly. Jednoduše zakoupí jízdenku (pokud ji nemá již zakoupenou prostřednictvím ODISapky) a systém sám vyhodnotí případné zvýhodnění při přestupu.

Sjednocují se ceny jízdného v rámci zóny č. 301 (oblast OPAVA XL) pro trolejbusy a autobusy Městského dopravního podniku Opava a příměstské autobusy dopravců Z-Group Bus, Transdev Morava a Arriva Morava. Jednotlivé jízdné OPAVA XL neplatí ve vlacích!

Jízdenky pro jednotlivou jízdu OPAVA XL lze zakoupit:

 • ODISkou

 

Obyčejné jízdné

Zlevněné jízdné

Sleva z jízdného 75 %

Elektronické jízdné

13, –

8, –

3, – 1)

1)platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)

Jednotlivá jízdenka OPAVA XL zakoupená ODISkou opravňuje majitele ke zvýhodněnému přestupu v době do 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky MHD, tak i příměstské autobusové linky a na vlaky zařazené do ODIS. Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdenky o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji. Výše základní sazby u jednotlivé jízdenky zakoupené ODISkou činí 9,– Kč, u zlevněné jízdenky činí 4,– Kč a u 75% slevy činí 2,– Kč. 

 • Bezkontaktní bankovní platební kartou

 

Obyčejné jízdné

Zlevněné jízdné

Sleva z jízdného 75 %

Elektronické jízdné

13, –

8, –

3, – 1)

1)platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)

Jízdenky zakoupené bezkontaktní bankovní platební kartou jsou zatím nepřestupní.

 • Hotovostí

 

Obyčejné jízdné

Zlevněné jízdné

Sleva z jízdného 75 %

Papírové jízdné

20, –

10, –

5, – 1)

1)platné pouze v oblasti XL (tj. část zóny č. 301 zahrnující území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov, Raduň a Vršovice)

Jízdenky zakoupené hotovostí jsou nepřestupní.

 • Mobilní aplikací ODISapka

Jednotlivé jízdné OPAVA XL zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace ODISapka 

OPAVA XL

Obyčejné jízdné

Zlevněné jízdné

20 minut

13, –

8, –

45 minut

17, –

12, –

 • jízdenky jsou přestupní v rámci TZ 301 po uvedenou dobu platnosti, lze zakoupit pouze v nabídce městského jízdného
 • neplatí ve vlacích

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit v mobilní aplikaci ODISapka také přímo nad vyhledaným spojením, a to za identických podmínek jako při platbě ODISkou. Jízdenky se slevou ve výši 75 % z ceny obyčejného jízdného pro oblast XL pro cestující s nárokem na slevu lze zakoupit pouze nad vyhledaným spojením.

Pro cesty z/do oblasti MĚSTO Opava do/z oblasti XL bude cestující odbaven v tarifu jízdného OPAVA XL obyčejného nebo zlevněného dle nároku. Jízdné se slevou ve výši 75 % z ceny obyčejného jízdného platí a lze použít pouze pro cesty uvnitř tarifní oblasti XL. Nelze jej použít v oblasti MĚSTO Opava.

Cenově zvýhodněné jednotlivé jízdenky OPAVA XL:

 • nárok na zlevněnou jízdenku mají děti ve věku od 6 do dovršení 15 let
 • nárok na jízdenku se slevu ve výši 75 % z obyčejného jízdného mají děti od 6 do
  dovršení 18 let a studenti od 18 do dovršení 26 let a občané starší 65 let pouze
     v tarifní oblasti XL
 • cena za přepravu zavazadel, psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné
  jízdenky

Jízdenky pro občany po dovršení věku 70 let (ceny v Kč) 

 

 

180denní

365denní

MĚSTO Opava 1)

30

-

0

OPAVA XL 2)

301

-

0

ODIS

celá síť

500

850

1)platná ve vozidlech MHD Opava a příměstských autobusových dopravců a také ve vlacích

2)platná pouze ve vozidlech MHD Opava