KODIS

Výluka na linkách 440 a 461

Vážení cestující, z důvodu stavebních prací na ulici Jarošova v Havířově v termínu od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021 dojde k vedení linek 440 a 461 objízdnou trasou.

Z tohoto důvodu může docházet ke zpoždění na těchto linkách až 5 minut. Všechny zastávky budou obslouženy.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.