KODIS

Výluka na lince č. 40

V pátek 2. července 2021 (v době od 07:00 h do 18:00 h), z důvodu opravy obslužné komunikace u NC GLOBUS, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 40. Trasa linky bude zkrácena.

Organizace dopravy

 • Linka č. 40 (ve směru na Globus)
  bude ukončena na zastávce Poruba,Opavská.
  Zastávka Plesná,Globus (výstupní / nás­tupní) nebude linkou č. 40 dočasně obsluhována.

   

  Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
  Děkujeme za pocho­pení.