KODIS

Výluka na lince č. 52

Od pátku 16. července 2021 (05:00 h) do odvolání, z důvodu stavebních prací při rekonstrukci kanalizace na ul. Antošovické, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 52.

Organizace dopravy

  • Linka č. 52 (směr Šilheřo­vice,Paseky)
    nebude na své trase obsluhovat zastávku Malý kopec.
    Zastávka Malý kopec (směr Šilheřo­vice,Paseky) ne­bude linkou č. 52 dočasně obsluhována.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.