KODIS

Výluka na linkách č. 101, 106 a 107

V sobotu 17. července 2021 a v neděli 18. července 2021, z důvodu instalace bezpečnostních prvků na ul. Těšínské, dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 101, 106 a 107.

Organizace dopravy

  • Denní spoje linek č. 101, 106 a 107
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce svých tras.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.