KODIS

Výluka na linkách č. 1 a 2

Od soboty 17. července 2021 (07:00 h) do neděle 18. července 2021 (20:00 h), z důvodu prací v kolejišti u zastávky Dolní Vítkovice, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1 a 2, které budou odkloněny přes Mariánské ná­městí. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 1 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 1
  bude v úseku Hrabůvka,kostel – Náměstí Republiky vedena v obou směrech odklonem přes Ředitel.Vít­kovic a Mariánské ná­městí.
  Spoje linky č. 1 (směr Hlavní ná­draží) budou v úseku Dubina – Hrabůvka,kostel uspíšeny o 9 minut.
  Spoje linky č. 1 (směr Dubina) bu­dou v úseku Hrabůvka,kostel – Dubina opožděny o cca 8 minut.
 • NAD za linku č. 1
  bude zavedena v úseku Hrabůvka,kostel – Dolní Vítkovice – Náměstí Republiky.
  V opačném smě­ru bude trasa NAD vedena ze zastávky Krajský úřad (přestup na NAD).
  Zastávky Dolní Vítkovice Hlubina nebudou spoji NAD za linku č. 1 obsluhovány.
 • Linka č. 2
  bude v úseku Vítkovice,Míro­vé nám. – Náměstí Republiky vedena v obou směrech odklonem přes Mariánské ná­městí.
  Spoje linky č. 2 (směr Hlavní ná­draží) budou v úseku Náměstí Republiky – Hlavní nádraží opožděny o 3–5 minut.
  Spoje linky č. 2 (směr Výškovi­ce) budou v úseku Vítkovice,Míro­vé nám. – Výškovice opožděny o 5–7 minut.
 • NAD za linku č. 2
  bude zavedena v úseku Vítkovice,Míro­vé nám. – Dolní Vítkovice – Náměstí Republiky.
  V opačném smě­ru bude trasa NAD vedena ze zastávky Krajský úřad (přestup na NAD).
 • Noční přípoje
  budou na přestupních zastávkách opožděny dle zpoždění linek č. 1 a 2.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Hrabůvka,kostel – Jubilejní kolonie – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Krajský úřad – Náměstí Republiky – Křižíkova – Hlavní nádraží a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Kotva – Zábřeh,vodárna – Karpatská – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Krajský úřad – Náměstí Republiky – Křižíkova – Hlavní nádraží a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky) pojede v trase:
  Hrabůvka,kostel – Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice – Don Bosco – ÚAN (pěší přestup na TRAM zastávku Náměstí Republiky).
 • NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel) pojede v trase:
  Krajský úřad – Don Bosco – Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Hrabůvka,kostel.
 • NAD za linku č. 2 (směr Náměstí Re­publiky) pojede v trase:
  Vítkovice,Míro­vé nám. – Dolní Vítkovice – Dolní Vítkovice Hlubina – Don Bosco – ÚAN (pěší přestup na TRAM zastávku Náměstí Republiky).
 • NAD za linku č. 2 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.) pojede v trase:
  Krajský úřad – Don Bosco – Dolní Vítkovice Hlubina – Dolní Vítkovice – Vítkovice,Míro­vé nám.

Přemístěné zastávky

 • Hrabůvka,kostel - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Dřevoprodej - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Dřevoprodej - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Moravská - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Moravská - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Důl Jeremenko - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Důl Jeremenko - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Český dům - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr ÚAN).
 • Český dům - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Dolní Vítkovice - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr ÚAN).
  Dolní Vítkovice - pro NAD za l­inku č. 2 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, před křižovatku ul. Ruská x Výstavní.
 • Dolní Vítkovice - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr Hrabůvka,Ben­zina).
  Dolní Vítkovice - pro NAD za l­inku č.  2 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, za křižovatku ul. Ruská x Výstavní.
 • Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za l­inku č. 2 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na ul. Železá­renskou, do nepoužívané BUS zastávky (směr Náměstí Re­publiky).
 • Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za l­inku č.  2 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.)
  se přemísťuje na ul. Železá­renskou, do nepoužívané BUS zastávky (směr Mírové ná­městí).
 • Don Bosco - pro NAD za l­inku č. 1 (směr Náměstí Re­publiky)
  se přemísťuje na ul. Dr. Malého, k pravému okraji vozovky, cca 10 metrů před dopravní značku Hlavní silnice, před vjezd do Areálu Garáže Vítkovická.
 • Náměstí Republiky - pro linky č. 1 a 2 (stanoviště č. 1, směr Don Bosco)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku, na stanoviště č. 3 (směr Krajský ú­řad).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.