KODIS

Výluka na lince č. 96

Od pondělí 19. července 2021 (00:00 h) do pátku 13. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Moravské v Ostravě-Jihu, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 96.

Organizace dopravy

 • Linka č. 96
  bude v úseku zastávek Náměstí Gen.Svobody – Hotel Bělský les vedena v obou směrech odklonem po místních komunikacích přes přemístěnou zastávku ÚMOb Jih (na ul. Edisonově).
  Zastávky ÚMOb Jih (na ul. Moravské a Beskydské) ne­budou linkou č. 96 dočasně obsluhovány.

ODKLONOVÁ
TRASA LINKY č. 96

 JPG 

Přemístěné zastávky

 • ÚMOb Jih - pro linku č. 96 (směr Hotel Běl­ský les)
  se přemísťuje na ul. Edisonovu, na provizorní zas­távku, před křižovatku ul. Edisonova x Šponarova.
 • ÚMOb Jih – pro linku č. 96 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Edisonovu, na provizorní zas­távku, za křižovatku ul. Edisonova x Šponarova.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.