KODIS

Výluka na lince č. 57

Od středy 21. července 2021 (00:00 h) do středy 4. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu omezení dopravy v místě výměny kolejí v křižovatce ul. Plzeňská x 28. října (kolejové odbočení do/z centra), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 57 (směr Hulváky).

Organizace dopravy

  • Linka č. 57 (směr Hulváky)
    bude v úseku zastávek U Boříka – Hulváky vedena odklonem po ul. Marián­skohorské, Grmelově, Novoveské a Sokola Tůmy s obsloužením zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. Marián­skohorské), Vršovců, Náprstkova, Sokola Tůmy a Hulváky.
    V opačném smě­ru se trasa linky č. 57 nemění.
    Zastávka Nová Ves,vodárna (na ul. 28. říj­na) nebude linkou č. 57 (směr Hulváky) dočasně obsluhována.

Přemístěné zastávky

  • Nová Ves,vodárna - pro linku č. 57 (směr Hulváky)
    se přemísťuje na ul. Marián­skohorskou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Sad B.Něm­cové).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.