KODIS

Výluky na linkách č. 3 a 11

O sobotách 24. a 31. čer­vence 2021 (v době od 07:00 h do 23:00 h) a o nedělích 25. července a 1. srpna 2021 (v době od 05:00 h do 17:00 h), z důvodu výměny kolejí v křižovatce ul. Plzeňská x 28. října (kolejové odbočení do/z centra), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3 a 11.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3 (ve směru z Du­biny)
  bude ze zastávky Mariánské náměstí prodloužena až na konečnou zastávku Poruba,vozovna.
  Změna linky č. 3 na linku č. 11 (směr Zábřeh)
  bude ze zastávky Mariánské náměstí přesunuta na zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října), kde bude realizována přestupem cestujících ze spojů linky č. 3 do protisměru na spoje linky č. 11 (směr Zábřeh).
 • Linka č. 11 (ve směru ze Záb­řehu)
  bude ze zastávky Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) odkloněna přes zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) až na konečnou zastávku Poruba,vozovna.
  Změna linky č. 11 na linku č. 3 (směr Dubina)
  bude ze zastávky Hulváky přesunuta na zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října), kde bude realizována přestupem cestujících ze spojů linky č. 11 do protisměru na spoje linky č. 3 (směr Dubina).
  Zastávky Mariánské náměstí, Prostorná a Hulváky nebudou linkou č. 11 dočasně obsluhovány.
  V úseku zastávek Mariánské náměstí – Nová Ves,vodár­na bude linka č. 11 nahrazena spoji prodloužené linky č. 3.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – J. Kotase – Jubilejní kolonie – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Hulváky – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Zábřeh – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – Palkovského – Nová Ves, vodárna (na ul. Plzeňské) – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.