KODIS

Výluka na lince 555

Vážení cestující, z důvodu uzavření žel. přejezdu P8429 v Bohumíně dojde v neděli 1. 8. 2021 od 7:00–19:00 hod. ke změně v organizaci dopravy.

Pro dotčené spoje linky 555 bude autobusová zastávka Bohumín, Pudlov, střed v obou směrech dočasně přemístěna na silnici II/647 ul. Ostravská.

Dotčené spoje linky 555: spoje 207–230

Děkujeme za pochopení.