KODIS

Výluka na lince č. 57

Od pondělí 2. srpna 2021 (00:00 h) do čtvrtku 5. srpna 2021 (13:00 h), z důvodu opravy rampy mimoúrovňové křižovatky ul. Místecká x Rudná, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 57 (směr Hulváky).

Organizace dopravy

  • Linka č. 57 (směr Hulváky)
    bude v úseku zastávek Frýdecká – U Chladičů vedena odklonem po ul. Rudné (přes zastávku Bivojova), Lidické, Erbenově a Výstavní.
    V opačném smě­ru se trasa linky č. 57 nemění.
    Zastávka Důl Jeremenko ne­bude linkou č. 57 (směr Hulváky) dočasně obsluhována.

ODKLONOVÁ
TRASA LINKY č. 57

 JPG 

Přemístěné zastávky

  • Důl Jeremenko - pro linku č. 57 (směr Hulváky)
    se přemísťuje na ul. Rudnou, na autobusovou zastávku Bivojova (směr Ocelářská).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.