KODIS

Výluka na linkách č. 54 a 58

Od pátku 6. srpna 2021 (12:00 h) do neděle 8. srpna 2021 (22:00 h), z důvodu konání kulturní akce CIRKULUM a uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. 17. lis­topadu po kruhový objezd), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 54 a 58.

Organizace dopravy

 • Linka č. 54
  bude ve směru na Alšovo náměstí ukončena na zastávce Nezvalovo náměstí, která bude v opačném směru zároveň zastávkou nástupní pro jízdu ve směru na Sad B.Němcové.
  Zastávky Poruba,Alšovo nám. (výstupní / nástupní) ne­budou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 58
  bude v úseku zastávek Poruba,U Nemocnice – Slavíkova vedena v obou směrech odklonem po ul. 17. lis­topadu (přes zastávky Hlavní třída) a po ul. Opavské.
  Zastávky Poruba,Alšovo nám. a Věžičky nebudou linkou č. 58 dočasně obsluhovány.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 54 (směr Sad B.Něm­cové)
  se přemísťuje na Hlavní třídu, na autobusovou zastávku Nezvalovo náměstí (směr Francouzská).
  Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 58 (směr Martinov,střed)
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na tramvajovou zastávku Hlavní třída (směr Poruba,vo­zovna).
 • Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 58 (směr Poruba,U Ne­mocnice)
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na tramvajovou zastávku Hlavní třída (směr Poruba,Vře­sinská).
 • Věžičky - pro linku č. 58 (směr Martinov,střed)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na autobusovou zastávku Poruba,vozovna (směr Slavíkova).
 • Poruba,vozovna - pro linku č. 58 (směr Poruba,U Ne­mocnice)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku Poruba,vozovna, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.