KODIS

Výluka na linkách č. 29, 30, 71 a 101

Od pondělí 2. srpna 2021 (00:00 h) do soboty 30. října 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Čapkovy a zastávek LDN v Ostravě-Radvanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 29, 30, 71 a trolejbusové linky č. 101 (ve směru z Petřvaldu na Hranečník).

Organizace dopravy

 • Linky č. 29 a 30 (směr Hranečník)
  budou v úseku zastávek Petřvald,rozcestí – U Káňů vedeny odklonem po ul. Fryštátské a Těšínské (přes zastávku Radvanice,škola), dále odklonem po místních komunikacích s otočením na parkovišti Poláškova až na zastávku U Káňů, z které linky pokračují směr Hranečník.
  V opačném smě­ru se trasy linek č. 29 a 30 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky LDN.
  Zastávka LDN ne­bude linkami č. 29 a 30 (směr Hranečník) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 71 (směr Náměstí Re­publiky)
  bude v úseku zastávek Petřvald,rozcestí – U Káňů vedena odklonem po ul. Fryštátské a Těšínské (přes zastávky Dalimilova a Radvanice,škola), dále odklonem po místních komunikacích s otočením na parkovišti Poláškova až na zastávku U Káňů, z které linka pokračuje (bez dalšího zajíždění na zastávky Dalimilova a Radvanice,škola) směr Hranečník a dále.
  V opačném smě­ru se trasa linky č. 71 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky LDN.
  Zastávka LDN ne­bude linkou č. 71 (směr Náměstí Re­publiky) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 101 (směr Hlavní ná­draží)
  bude v úseku zastávek Petřvald,rozcestí – U Švasty vedena odklonem po ul. Fryštátské a Těšínské (přes zastávku Radvanice,škola), z které linka pokračuje směr Hranečník a dále.
  V opačném smě­ru se trasa linky č. 101 nemění, pouze dojde k přemístění zastávky LDN.
  Zastávky LDN a U Káňů nebudou linkou č. 101 (směr Hlavní ná­draží) dočasně obsluhovány.

ODKLONOVÁ
TRASA LINEK č­. 29 a 30

 JPG 

ODKLONOVÁ
TRASA LINKY č. 71

 JPG 

ODKLONOVÁ
TRASA LINKY č. 101

 JPG 

Výlukové (letní) jízdní řády

 • AUTOBUSY - jízdní řády platné od 2. 8­. 2021
   29 30 71 
 • TROLEJBUSY - jízdní řády platné od 2. 8­. 2021
   101 

Přemístěné zastávky

 • LDN - pro linky č. 29, 30, 71 a 101 (směr Petřvald)
  se přemísťuje na ul. Čapkovu, na provizorní zastávku LDN, cca 120 metrů zpět, před křižovatku ul. Čapkova x Karvinská.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.