KODIS

Do klimkovických sanatorií nově linkou 76 a další změny na linkách MHD Ostrava

Od středy 1. 9. 2021 se ostravská MHD vrací po prázdninách do běžného provozního režimu. Zásadnější změny se týkají dopravní obsluhy městských obvodů Krásné Pole, Polanka nad Odrou a města Klimkovice.

Linka č. 46 již nebude od tohoto termínu trasována přes Krásné Pole okružním způsobem, ale bude vedena ze zastávky Krásné Pole,střed přes zastávky Záuliční, Krásné Pole,Družební, Krásné Pole,škola, přes novou zastávku Pohoří až na konečnou zastávku Krásné Pole umístěnou u stejnojmenné tramvajové zastávky.

Zpětná trasa povede ze zastávky Krásné Pole přes zastávku Pohoří na zastávku Hájkovická a dále v dnešní trase přes zastávky Záuliční, Krásné Pole,Družební a Krásné Pole,střed dále směrem do Poruby, Svinova, resp. Polanky. Touto úpravou dojde nejen k obsloužení další podstatné části městského obvodu Krásné Pole, ale také ke stabilizaci jízdního řádu linky č. 46, kde případné zpoždění ve směru z Poruby již nebude přenášeno i na zpáteční spoj.

Na základě dlouhodobého požadavku městského obvodu Polanka nad Odrou a města Klimkovic bude významně posílena přímá doprava mezi těmito lokalitami. Mimo linky č. 46, která zde bude vedena ve své stávající trase, budou území obsluhovat také linky č. 59, 64 a 76. Linka č. 76 bude nově vedena v trase ze Svinova přes Janovou do Polanky,střed a dále přes zastávku Polanka do Klimkovic a na Sanatoria. Stane se tak novou páteřní linkou pro tuto oblast, kterou bude v době špičky doplňovat linka č. 64 vedená v původní přímé trase ze Svinova přes Janovou do Klimkovic. Linka č. 59 bude oproti současnému stavu prodloužena z Polanky přes Klimkovice a Janovou do Svinova a nahradí tak dnešní linku č. 53, která bude zrušena. Pozor! Z důvodu rekonstrukce silnice II/478 mezi Starou Bělou a Polankou bude od 1.9. až do 30.11. linka č. 59 rozdělena na dvě části: 59A (Mírové náměstí – Proskovice) a 59B (Hraničky – Klimkovice – Svinov,mosty). Linkové vedení a jízdní řády příměstských autobusových linek vedených v relacích Klimkovice – Poruba a Klimkovice – Svinov se nemění.

Veškeré jízdní řády budou včas zveřejněny na webu www.kodis.cz.