KODIS

Výluky na linkách č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67, 68, 281, 282, 290 a 292

Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do neděle 14. listopadu 2021 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace ul. Hlučínské, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67, 68, 281, 282, 290 a 292 (ve směru na konečnou zastávku Sad B.Němcové, resp. Křižíkova).

Informace k linkám 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67, 68

Informace k linkám 281, 282, 290, 292

 

Změna organizace linek MHD

POZOR!

Zároveň probíhá výluka na tramvajových linkách č. 8 a 14 z důvodu modernizace tramvajové trati na ulici Hlučínské.

 Podrobněji 

Organizace dopravy

 • Linka č. 24 (směr Sad B.Němcové)
  bude v úseku zastávek Důl Jan Šverma – Sad B.Němcové vedena odklonem po ul. Slovenské a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mari­ánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném smě­ru se trasa linky č. 24 nemění.
  Zastávky Hálkova, Přívoz,Hlučínská, Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 24 (směr Sad B.Něm­cové) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 32 (směr Křižíkova)
  bude v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové vedena odklonem po ul. Hlučínské, Palackého (přes zastávky Důl Odra, Na Mlýnici, Palackého a Přednádražní), Na Náspu, Slovenské a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mari­ánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném smě­ru se trasa linky č. 32 nemění.
  Zastávka Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebude linkou č. 32 (směr Křižíkova) dočasně obsluhována

  Zastávka Důl Odra pro linku č. 32 (směr Sad. B. Němcové)
  je přemístěna na ulici Palackého cca 25 m od křižovatky ulic Hlučínská x Palackého.
 • Linka č. 33 (směr Křižíkova)
  bude v úseku zastávek Čistička odp.vod – Sad B.Němcové vedena odklonem po ul. Slovenské a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mari­ánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném smě­ru se trasa linky č. 33 nemění.
  Zastávky Přednádražní, Palackého, Na Mlýnici, Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 33 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 34 (směr Křižíkova / Hlavní nádraží)
  bude v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové / Hlavní nádraží vedena odklonem po ul. Slovenské (přes zastávky Přívoz,Hlučínská a Hálkova) a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mari­ánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném smě­ru se trasa linky č. 34 nemění.
  Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkou č. 34 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.

  Zastávky Důl Odra, Sad B.Němcové (stanoviště č. 1) a Náměstí S.Čecha
  nebudou linkou č. 34 (směr Hlavní ná­draží) dočasně obsluhovány.
 • Linky č. 52, 56, 66, 67 a 68 (směr Křižíkova)
  budou v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové vedeny odklonem po ul. Slovenské (přes zastávky Přívoz,Hlučínská a Hálkova) a dále přes mimoúrovňové okružní křižovatky a dálniční přivaděč až na ul. Mari­ánskohorskou směr Přívoz.
  V opačném smě­ru se trasy linek č. 52, 56, 66, 67 a 68 nemění.
  Zastávky Důl Odra a Sad B.Němcové (stanoviště č. 7)
  nebudou linkami č. 52, 56, 66, 67 a 68 (směr Křižíkova) dočasně obsluhovány.

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 24

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 32

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 33

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINKY č. 34

 JPG 

ODKLONOVÁ TRASA
LINEK č. 52, 56, 66, 67 a 68

 JPG 

Změna organizace provozu linek 281, 282, 290, 292

 • U autobusových linek č. 281, 282, 290 a 292 budou v platnosti výlukové jízdní řády.

 • Linky budou ve směru na konečnou zastávku Sad B.Němcové v úseku zastávek Přívoz,Hlučínská – Sad B.Němcové vedeny odklonem po ul. Slovenské až na ul. Mariánskohorskou a nebudou dočasně obsluhovat zastávky Důl Odra a Sad B. Němcové (stanoviště č. 7).

 • V návaznosti na tramvajovou linku č.14 budou vybrané spoje dotčených linek vedeny přes zastávku Ostrava, Přívoz, nám. S. Čecha.

Více informací na www.kodis.cz

Děkujeme za pochopení.