KODIS

Výluka na lince č. 11

V sobotu 21. srpna 2021 (v době od 07:00 h do 17:00 h) a také od soboty 28. srpna 2021 (07:00 h) do neděle 29. srpna 2021 (20:00 h), z důvodu opravy tramvajové tratě na ul. Na Obvodu, dojde ke změně organizace dopravy tramvajové linky č. 11, která bude vedena odklonem přes Hrabůvku. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena!

Organizace dopravy

 • Linka č. 11
  bude v úseku zastávek Kpt.Vajdy – Most Čs. armády vedena oběma směry odklonem přes Hrabůvku po ul. Horní, Dr. Martínka a Závodní.
  Zastávka Nádraží Vítkovice
  nebude linkou č. 11 v době konání výluky dočasně obsluhována.

Upozornění ces­tujícím

Z důvodu delší objízdné trasy budou upraveny odjezdy a příjezdy linky č. 11 v úseku zastávek Zábřeh – Rodinná. Na lince č. 11 budou v tomto úseku platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

 • Odjezdy ze Zábřehu budou uspíšeny o cca 8 minut!
  Tzn. od zastávky Zábřeh po zastávku Rodinná budou spoje linky č. 11 odjíždět o cca 8 minut dříve oproti standardnímu jízdnímu řádu.
 • Příjezdy do Záb­řehu budou opožděny o cca 8 minut!
  Tzn. od zastávky Rodinná po zastávku Zábřeh budou spoje linky č. 11 přijíždět o cca 8 minut později oproti standardnímu jízdnímu řádu.

Trasa linky

 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Zábřeh – Kotva – Zábřeh,vodárna – Kpt.Vajdy – Rodinná (na ul. Rodinné) – ÚMOb Jih – Hrabůvka,Poli­klinika – Jubilejní kolonie – Most Čs. armády – Palkovského – Nová Ves,vodárna – Hulváky / Mor. Ostrava,Ply­nárny a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Nádraží Vítkovice - pro linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku Most Čs. armády (směr Jubilej­ní kolonie).
 • Nádraží Vítkovice - pro linku č. 11 (směr Hulváky / Mor. Ostrava,Ply­nárny)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na tramvajovou zastávku Most Čs. armády (směr Městský sta­dion).
 • Rodinná - pro linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Rodinnou, na stejnojmennou zastávku linky č. 15 (směr Výškovice).
 • Rodinná - pro linku č. 11 (směr Hulváky / Mor. Ostrava,Ply­nárny)
  se přemísťuje na ul. Rodinnou, na stejnojmennou zastávku linky č. 15 (směr Dubina).

 

Dopravní podnik Os­trava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pochopení.