KODIS

Městské autobusy


851
Nový hřbitov - Dům mládeže - aut. st. / Seliko - květná - nemocnice - žel. st. - OSRAM

852
OSRAM - žel. st. - nemocnice - bazén - Lesanka - Dům mládeže