KODIS

Městské autobusy


801
Nemocnice hl. brána – (Kostelec, kult. dům) - aut. st. – Opavská - Petrův Důl – Červený dvůr - průmyslová zóna

802
(Opavská smyčka) – aut. st. – žel. st. - nem. – Ježník, sanatorium

803
Žel. st. – nem. hl. brána – aut. st. – Chářová rest. – Opavská smyčka

805
Krásné Loučky, pila – Chomýž, točna – nem. hl. brána - žel. st. – aut. st. – Rooseveltova - pošta - Hlubčická Na špici

806
St. hranice - žel. st. – aut. st. – Cvilín, točna

807
aut. st. – Guntramovice, točna