KODIS

Výluka na linkách 342, 346 a 347

Vážení cestující,z důvodu úplné uzavírky silnice III/48416 ve Frýdlantě nad Ostravicí dojde:

od 2.3.2020 00:00 hod

do 12.12.2020 24:00 hod

 na linkách 342, 346, 347 ke změně v organizaci dopravy a budou vedeny po objízdné trase. V platnosti budou výlukové jízdní řády.

  • V zastávce Frýdlant n. Ost.,pomník partyzán budou nově spoje linek 342, 346, 347 ve směru do Lhotky, Metylovic, Pstruží a Frýdlantu n. Ost.,Beskyd odjíždět z protilehlého označníku této zastávky ve směru na Beskyd.
  • Spoje linek 342, 346, 347 jedoucí do zastávky Frýdlant n. Ost.,zahradnictví budou odjíždět od označníku ve směru do Pržna.

Přemístění zastávek:

Na lince 346 bude autobusová zastávka Frýdlant n. Ost.,park ve směru do Pstruží dočasně přemístěna na ul. Ondřejnickou. Přechodný označník bude umístěn naproti zastávky Frýdlant n. Ost., park směrem do Frýdlantu nad Ostravicí.

1 2

Ostatní organizace spojů a dojezdů linek do Frýdlantu nad Ostravicí dle výlukových jízdních řádů.