KODIS

Přesun zastávky Frýdlant nad Ostravicí, žel. st.

Vážení cestující,
z důvodu rekonstrukce a výstavby nového dopravního terminálu ve Frýdlantě nad Ostravicí dojde

od 14. 4. 2020 00:00 hod
do 12. 12. 2020 24:00 hod

ke změně v organizaci dopravy, kde autobusová zastávkabude dočasně přemístěna na jižní část stávající odstavné dlážděné plochy v prostoru mezi nádražní budovou a objektem sklenářství z ul. Poštovní.

Organizace odjezdů a příjezdů jednotlivých linek ze stanovišť přechodného autobusového stanoviště zůstane zachován dle stavu a konceptu současného autobusového stanoviště.