KODIS

Výluka na lince č. 51

Od středy 29. dubna 2020 do odvolání (a to pouze v pracovních dnech v době od 07:30 h do 17:00 h), z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. 26. dubna v Ostravě-Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 51 v úseku Plesná,Žižkov – Plesenka.

Upozornění cestujícím

  • Zastávka Stavebniny nebude v pracovních dnech v době od 07:30 h do 17:00 h dočasně obsluhována linkou č. 51 (v obou směrech).

Organizace dopravy

  • Linka č. 51
    bude v úseku Plesná,Žižkov – Plesenka vedena oběma směry odklonem po ul. Vlnité a Karla Svobody.

 

Dopravní podnik Os­trava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pochopení.