KODIS

Výluka na linkách 451, 452, 460, 534, 535, 539, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 562, 563, 564

Z důvodu rekonstrukce silnice II/474 v Orlové nebudou v termínu od 8. 6. 2020 od 00:00 hod. do 16. 8. 2020 do 24:00 hod. ve směru na AN v Orlové obsluhovány zastávky 

Orlová, Lutyně,střed Orlová,Lutyně,ne­mocnice

Ve směru do centra zůstanou zastávky zachovány a obsluhovány.
Obousměrně nebude obsluhována také zastávka

Orlová,Lutyně,ná­kup.stř.

Uzavírkou dotčené linky:
451, 452, 460, 534, 535, 539, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 562, 563, 564

Ve výše uvedeném termínu budou v platnosti výlukové jízdní řády.