KODIS

Výluka na linkách č. 614, 615, 620, 691, 929 a 930

Z důvodu úplné uzavírky sil. I/47 v Odrách (ulice 1. Máje a tř. Osvobození) v rámci rekonstrukce mostu a průtahu města, dojde v termínu od 1.6.2020 od 00:00 hod. do 16.12.2020 do 24:00 hod. ke změně organizace dopravy linek 614, 615, 620, 691, 929, 930.

Zastávka Odry, ZŠ Komenského a zastávka Odry,nám. nebudou po celou dobu uzavírky obslu­hovány. 

Zastávka Odry, Skřivánčí bude obsluhována o­bousměrně.

Na linkách 614, 615, 620, 691 a 929 budou po dobu uzavírky v platnosti výlukové jízdní řády.