KODIS

Výluka na linkách 367, 369, 384, 387

Vážení cestující, z důvodu stavebních prací na silnici III/4732 v Bruzovicích dojde od 29.6.2020 00:00 hod do 31.10.2020 24:00 hod ke změně v organizaci dopravy, kde autobusová zastávka Bruzovice, rest. U Smolíků bude obousměrně přesunuta před pracovní místo ve směru na Sedliště.

Dotčené linky:
367 – Frýdek-Místek-Bruzovice-Žermanice-Havířov
369 – Frýdek-Místek-Sedliště-Šenov-Havířov
384 – Řepiště-Sedliště-Bruzovice
387 – Žermanice-Lučina-Bruzovice-Šenov-Ostrava