KODIS

Výluka na linkách 666 a 988

Z důvodu úplné uzavírky sil. III/04812 v rámci rekonstrukce mostu ve Starém Jičíně, místní části Jičina, dojde v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2020 k omezení linek č. 666 a 988.

  • 666 – zrušen spoj č. 6
  • 988 – zrušeny spoje č. 9, 10, 23, 26, 27, 28, 202, 207 a 21


Upozorňujeme cestující, že po celou dobu uzavírky budou v platnosti výlukové jízdní řády výše uvedených linek. Dále upozorňujeme na změnu časových poloh spojů z důvodu dlouhé objízdné trasy. Veškeré zastávky zůstanou obslouženy.