KODIS

Výluka na linkách 460 a 550

Z důvodu rekonstrukce ul. Těšínské a okružní křižovatky silnice II/479 v Šenově, dojde od 3. 8. 2020 od 06:00 hod. do 31. 8. 2020 do 24:00 hod. na linkách 460 a 550 ke změně v organizaci dopravy. Linky budou vedeny po objízdné trase a dojde k přemístění autobusových zastávek.

Organizace dopravy dne 3.8.2020: Spoj 1 linky 460 a spoj 1 linky 550 beze změny, nepojede po objízdné trase a obslouží zastávky Šenov, Petřvaldská a Šenov v Družstvu.

Autobusové zastávky Šenov, Petřvaldská a Šenov, V družstvu nebudou po dobu výluky obsluhovány.

Zastávka Petřvald, kaple stanoviště 5, 6 bude přemístěno na ul. Ludvíkovou. Nově stanoviště č. 3, 4.

Zastávka Šenov, křižovatka stanoviště 3, 4 bude přemístěno na ul. Těšínskou. Nově stanoviště č. 1, 2.


Ve výše uvedeném termínu budou v platnosti výlukové jízdní řády.