KODIS

Přemístění zastávky Horní Bludovice, rest. U Mokrošů

Z důvodu stavebních prací bude od 3. 8. 2020 do 31. 10. 2020 autobusová zastávka Horní Bludovice, rest. U Mokrošů přemístěna na betonovou plochu před Obecní úřad Horní Bludovice.