KODIS

Výluka na lince č. 372

Z důvodu rekonstrukce silnice I/58 z Krmelína do Nové Bělé dojde od 17. 8. 2020 do 20. 8. 2020 ke změně v organizaci provozu linky č. 372. 

Zastávka Ostrava, Hrabůvka, Benzina a Ostrava,Hrabová, Žižkovská budou přemístěny na zastávku Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika.

Zastávka Ostrava, Nová Bělá, U Balcara, bude přemístěna na zastávku Ostrava, Nová Bělá,Plzeňská rozc.

Z důvodu této uzavírky nebude od 21. 8. 2020 do 24. 8. 2020 obsloužena zastávka Krmelin,u lesa.